Facebook Instagram Youtube Linkedin

Polityka prywatności

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej RODO) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1), informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Ergos Sp. z o.o. z siedzibą: ul. Sądowa 14, 87-300 Brodnica. Nasze salony znajdują się w Brodnicy przy ul. Sądowej 14, 87-300 Brodnica oraz  w Sierpcu: ul. Płocka 52, 09-200 Sierpc . 
 2. W sprawach związanych z ochroną danych prosimy o kontakt drogą pocztową na adres siedziby  lub jednego z salonów lub na adres e-mail:  biuro [małpa] ergos.pl 
 3. Podstawą prawna przetwarzania Państwa danych osobowych jest:
  • art. 6 ust. 1 lit b RODO, tj. przetwarzanie jest konieczne do  zawarcia i/lub realizacji łączącej nas umowy; zwłaszcza gdy otrzymujemy od Państwa zapytanie np. drogą elektroniczną, telefoniczną, mailową lub podczas wizyty w jednym z naszych salonów. 
  • art. 6 ust. 1 lit. c RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne do realizacji obowiązków na nas ciążących, wynikających z odrębnych przepisów prawa np. Kodeksu cywilnego lub Ustawy o rachunkowości, takich jak rozliczenia księgowo- finansowe, czy podatkowe.   
  • art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, np. ewentualna konieczność odpierania lub realizacji roszczeń cywilnoprawnych,  marketing bezpośredni; prawidłowe wykonanie umowy zawartej z Ergos Sp. z o.o. gdy  stroną umowy jest inny podmiot a Państwo jesteście osobą podaną do kontaktu/reprezentacji w celu zawarcia i /lub realizacji tej umowy.
  • art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. przetwarzanie odbywa się na podstawie udzielonej zgody (wyjątkowe sytuacje np. zgoda na upublicznienie wizerunku lub zgoda na przetwarzanie danych niewynikających wprost z przepisów prawa a przydatnych do realizacji umowy, w tym danych udostępnionych nam w przekazywanej dokumentacji technicznej czy finansowej).
 4. Celem przetwarzania danych osobowych przez Ergos  Sp. z o.o. jest przede wszystkim realizacja  umów na świadczenie usług w zakresie założenia i serwisu instalacji fotowoltaicznej, a także wykonywanie obowiązków prawnych i dochodzenie ewentualnych roszczeń, wynikających z przepisów prawa cywilnego oraz obrony przed roszczeniami, jeśli takowe się pojawią.
 5. Podanie przez Państwa danych jest co do zasady niezbędne do zawarcia i realizacji umowy zlecenia. W wyjątkowych sytuacjach możemy poprosić Państwa o wyrażanie zgody na przetwarzanie niektórych danych – np. wizerunku, wtedy ich podanie jest dobrowolne, a zgoda może być w każdej chwili wycofana.   
 6. Na zasadach określonych w RODO, mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, do ich sprostowania, żądania ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu, jak również prawo do żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Państwa danych, a także do ich przenoszenia. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych maja Państwo prawo jej wycofania w każdym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, jakiego dokonano przed wycofaniem tej zgody. 
 7. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji podanych powyżej celów oraz przez okres wymagany prawem. W przypadku umów cywilnych będzie to okres uwzględniający okres przedawnienia możliwych roszczeń, w tym z tytułu gwarancji. W przypadku przetwarzania na podstawie zgody    do momentu jej wycofania. Po ustaniu celu i podstawy przetwarzania dane osobowe będą usuwane.
 8. Mają Państwo prawo wnieść skargę do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają Państwo, że dane osobowe będą przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa.
 9. Odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być współpracujące z nami firmy np. informatyczne w tym świadczące usługi hostingu, marketingowe, finansowe i doradcze, a także świadczące usługi księgowe lub biurowe. Odbiorcą Państwa danych będą także uprawnione do tego jednostki administracyjne i urzędy.  W przypadku wyrażenia przez Państwa chęci skorzystania z kredytu na świadczone przez nas usługi, Państwa dane będą przekazywane do współpracujących z nami banków, które staną się ich odrębnymi administratorami. 
 10. Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. Może się  zdarzyć, że w ramach obsługi IT, nasi poddostawcy, wykorzystują serwery umieszczone w krajach trzecich (np.USA) w takim przypadku firmy te w ramach stosowanych regulaminów  i zawartych umów zapewniają, że  przetwarzanie to odbywa się zgodnie z przepisami Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych i z zastosowaniem  odpowiednich mechanizmów prawnych i najwyższych standardów bezpieczeństwa
×

Niezbędne pliki cookies

Te pliki cookie są niezbędne do działania strony i nie można ich wyłączyć. Służą na przykład do utrzymania zawartości koszyka użytkownika. Możesz ustawić przeglądarkę tak, aby blokowała te pliki cookie, ale wtedy strona nie będzie działała poprawnie.

Zawsze aktywne

Analityczne pliki cookie

Te pliki cookie pozwalają liczyć wizyty i źródła ruchu. Dzięki tym plikom wiadomo, które strony są bardziej popularne i w jaki sposób poruszają się odwiedzający stronę. Wszystkie informacje gromadzone przez te pliki cookie są anonimowe.